Regulator PI w sterowaniu stężeniem tlenu

26 stycznia 2010 roku

Napowietrzanie jest podstawowym procesem decydującym o jakości oczyszczania ścieków. Prawidłowy przebieg procesów biologicznych wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu.