Rejestracja i wizualizacja pomiarów

10 lutego 2015 roku

W naszym codziennym otoczeniu można zaobserwować bardzo silny trend do komunikowania się za pomocą przekazów graficznych. Wynika to z tego, że ludzki umysł znacznie szybciej ...

Automation Platform.NExT

2 lutego 2015 roku

Firma PROGEA, znana z nowoczesnego oprogramowania HMI/SCADA Movicon, które znalazło się w ponad 80 tys. aplikacji w różnych branżach przemysłu, wprowadza na rynek ...

Wizualizacja i nadzorowanie procesów

20 stycznia 2015 roku

Pierwowzorem systemów SCADA były stosowane jeszcze w latach 60. tradycyjne prezentacje przebiegu procesu przemysłowego. Wykorzystywano osprzęt elektryczny, np. lampki ...

Modułowe sterowniki HMI UniStream

10 grudnia 2014 roku

UniStream to seria sterowników firmy Unitronics o modułowej budowie. Rodzina ta obejmuje wszechstronny i potężny procesor, wiele dotykowych i kolorowych paneli HMI oraz bardzo ...

HMI i SCADA a mniejsza liczba awarii

8 grudnia 2014 roku

Rolą systemów wizualizacji HMI/SCADA, powszechnie stosowanych w firmach produkcyjnych, jest przede wszystkim dostarczanie informacji o tym, jak przebiega nadzorowany proces oraz...