Miesięcznik "Pomiary Automatyka Robotyka"

Najnowszy numer PAR (12/2014)

PAR 12/2014
CZYTAJ NUMER ONLINE
 • Papier

  10,00 zł

 • PDF

  10,00 zł

Pozostałe numery

  • Papier

   10,00 zł

  • PDF

   10,00 zł

  • Papier

   10,00 zł

  • PDF

   10,00 zł

  • Papier

   10,00 zł 6,00 zł

  • PDF

   10,00 zł 6,00 zł

  • Papier

   10,00 zł 6,00 zł

  • PDF

   10,00 zł 6,00 zł

Prenumerata

Prenumerata to najprostszy, najtańszy i zarazem najbardziej wygodny sposób na regularny dostęp do aktualnych informacji. Aktualny egzemplarz regularnie otrzymujesz pocztą na wskazany przez Ciebie adres, a my pokrywamy koszty wysyłki.

Więcej
Więcej

Dla autorów

Za artykuł naukowy – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych – należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Więcej
Więcej

Zasady recenzowania

Ważne informacje i wskazówki dotyczące procesu recenzowania artykułów naukowych w miesięczniku naukowo-technicznym "Pomiary Automatyka Robotyka".

Więcej
Więcej

Aplikacja PAR+

PAR+ (PAR Plus) to bezpłatna aplikacja mobilna do pobrania z Apple Store i Google Play, dzięki której to aplikacji czytelnicy miesięcznika „Pomiary Automatyka Robotyka” uzyskują bezpośredni dostęp do dodatkowych treści powiązanych z wybranymi publikacjami.

Więcej
Więcej