ASKOM ASKOM

Systemy HMI/SCADA. Gdzie dziś jesteśmy?

Thursday November 04 2021

Ten artykuł może wydać się trochę stronniczy, z uwagi na fakt, że przygotowała go firma zajmująca się produkcją i wdrażaniem oprogramowania przemysłowego klasy SCADA. Jednak kto...

Optymalizacja produkcji

Monday March 29 2021

W tym artykule nie będziemy instruować Państwa o metodach optymalizacji produkcji, wyborze ścieżki postępowania etc. Zaproponujemy skuteczne rozwiązania umożliwiające optymalne...

Wizualizacja stanu sieci wodno-kanalizacyjnej

Tuesday July 17 2018

Branża wodno-kanalizacyjna często była traktowana przez automatyków jako mało interesująca z punktu widzenia stawianych wyzwań. Cóż można wymyślić w tej dziedzinie? Tymczasem w...

Wizualizacja i nadzorowanie procesów

Tuesday January 20 2015

Pierwowzorem systemów SCADA były stosowane jeszcze w latach 60. tradycyjne prezentacje przebiegu procesu przemysłowego. Wykorzystywano osprzęt elektryczny, np. lampki ...