podajniki wibracyjne podajniki wibracyjne

GIM Sp. z o.o.

Projektujemy i budujemy maszyny zwiększające wydajność pakowania oraz ograniczające czynności wykonywane ręcznie.

VIBE Industries

Dostarczamy kompletne rozwiązania potrzebne do orientowania i podawania elementów w zdefiniowany, uporządkowany sposób.