Wzór użytkowy Wzór użytkowy

Wzór użytkowy. Mniejszy brat wynalazku

Friday March 15 2024

Do ochrony rozwiązań technicznych na gruncie prawnym prawo własności przemysłowej przewiduje różne rodzaje praw. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy chronią...