cyfryzacja cyfryzacja

Przemysł 4.0 – od koncepcji do realizacji

Friday December 11 2020

Przemysł 4.0 to koncepcja, która pojawiła się w 2011 r., a już silnie oddziaływuje na kształt przemysłu w Europie i na świecie. Dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych...