dokumenty dokumenty

Inteligentne dokumenty

Monday November 04 2013

Dokumenty identyfikacyjne, takie jak paszporty, prawa jazdy i dowody osobite, stają się coraz bardziej inteligentne. W przypadku paszportów, już wiele lat temu zaczęto...