Łukasiewicz – PIAP Łukasiewicz – PIAP

Druk 3D w budownictwie

2 maja 2024 roku

Wytwarzanie addytywne to jedno z narzędzi konstruowania przestrzennych obiektów na podstawie ich trójwymiarowego modelu komputerowego CAD. Pierwsze techniki przyrostowe powstały...

Fotonika w produkcji do 2030 r.

22 kwietnia 2024 roku

Przemysłowe czyszczenie, cięcie i łączenie materiałów, znakowanie, zaawansowane mikroprocesy laserowe, rozwiązania widzenia maszynowego i skanowania, interferometryczne...

Tachograf serii TC-XXXP

26 stycznia 2024 roku

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP produkuje tachografy elektroniczne typu TC–XXXP, które mierzą i rejestrują prędkość pojazdu szynowego...

Łukasiewicz – PIAP

Łukasiewicz – PIAP oferuje rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie z dziedziny robotyki, automatyki, technik pomiarowych, druku 3D i technologii kosmicznych.

Metody wytwarzania przyrostowego

25 października 2021 roku

Nieustanny rozwój technologiczny wpływa na metody produkcji stosowane w zakładach przemysłowych. Techniki wytwarzania stosowane w przemyśle muszą być ciągle weryfikowane,...