ANT ANT

System Zarządzania Magazynem - WMS

System WMS (Warehouse Management System) to specjalistyczne oprogramowanie służące do sprawnego zarządzania magazynem oraz zasobami. System informatyczny umożliwia gromadzenie danych, sprawdzanie poprawności przebiegu procesów, nadzorowanie ich wydajności, błyskawiczne wykrywanie nieprawidłowości, a także śledzenie produktów oraz identyfikację zdarzeń w czasie rzeczywistym.

System Realizacji Produkcji - MES

System MES to kompleksowa platforma do optymalizacji i realizacji produkcji, która pozwala na gromadzenie danych z maszyn, lub całej linii produkcyjnej, analizując oraz wyświetlając je w sposób przyjazny dla użytkownika. Oprogramowanie MES jest wdrażane, aby zwiększyć przewidywalność pracy operatorów i pomóc menedżerom w podejmowaniu lepszych decyzji podczas produkcji.

System Zarządzania Energią - EMS

ANT Energy Management System (EMS) to oprogramowanie przemysłowe do monitorowania zużycia mediów online (takich jak energia, gaz, płyny i inne). System zarządzania energią prezentuje zużycie w podziale na obszary (wydziały, linie produkcyjne) oraz na produkcję (zamówienie, pozycja), co pomaga w obliczeniu rzeczywistych kosztów produkcji. Rozwiązanie prognozuje zużycie energii i tworzy alarmy, jeśli zakład osiąga umowną moc. Dzięki systemowi można wykryć awarie, wycieki lub anomalie oraz mieć informację, ile mediów zostało zużytych w czasie nieprodukcyjnym. ANT EMS to. Zgodność z ISO 50001 rozwiązanie do monitorowania energii w Twojej fabryce.

System Planowania Produkcji - APS

APS (Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowane narzędzie, które jest niezbędne do prawidłowego planowania każdego zakładu produkcyjnego. Oprogramowanie to umożliwia planowanie procesów z uwzględnieniem dostępnych zasobów na podstawie informacji znajdujących się w zintegrowanych systemach. Przewagą APS nad innymi systemami jest to, że analizuje dane w czasie rzeczywistym i dostosowuje harmonogram do aktualnych możliwości i potrzeb zakładu. Istnieje również opcja ręcznych modyfikacji. APS reaguje na zmiany w czasie rzeczywistym i umożliwia priorytetyzację zadań oraz planowanie różnych scenariuszy w celu wyboru najlepszego rozwiązania.

System Zarządzania Jakością Produkcji - QMS

QMS (Quality Management System) to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające monitorowanie realizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestrzegania określonych norm. Standaryzacja umożliwia osiągnięcie powtarzalności procesów przy jednoczesnej eliminacji błędów maszyn i pracowników. Zebrane informacje o nieprawidłowościach pozwalają szybko wdrożyć niezbędne zmiany i ulepszać obowiązujące procedury. Przekłada się to na podniesienie jakości dostarczanych przez zakład produktów oraz usług. Integracja systemu QMS z pozostałymi systemami zarządzania pozwala kompleksowo zadbać o wydajność zakładu.

System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu - CMMS

CMMS to komputerowy system do zarządzania utrzymaniem ruchu. Oprogramowanie pozwala kontrolować stan zarówno całego parku maszynowego, jak i poszczególnych jednostek. System CMMS wspiera nadzorowanie utrzymania ruchu w zakładzie i planowanie prac konserwacyjnych, a także umożliwia prowadzenie działań prewencyjnie oraz ad-hoc. Gromadzenie danych i obserwacja zdarzeń na temat pracy maszyn w czasie rzeczywistym pozwalają precyzyjnie określić termin kolejnych kontroli oraz prac serwisowych.