Projektowanie Maszyn Projektowanie Maszyn

Przemysł 4.0 – szanse i zagrożenia

21 marca 2018 roku

W ostatnich latach panuje moda na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających zintegrowanie niemal każdej pojedynczej komórki produkcyjnej 
w jeden duży i spójny...