RENEX RENEX

Zmiany w Normie IPC/WHMA-A-620

21 kwietnia 2021 roku

Normy IPC to tworzone przez stowarzyszenie o tej samej nazwie (ang. Association Connecting Electronics Industries) standardy zawierające wymagania m.in. dla projektowania,...