COVID-19 COVID-19

Przemysłowy dystans społeczny

9 czerwca 2020 roku

Gdy w marcu koronawirus zaczął rozprzestrzeniać się w Japonii, z dnia na dzień wzrosło zapotrzebowania na maski, rękawiczki, mydło i środki dezynfekujące do rąk. Z problemem...