Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Przemysł 4.0 – wyzwanie na przyszłość

13 sierpnia 2019 roku

17 stycznia 2019 r. Sejm przyjął ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców wspierając ich...