POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych

Patent europejski

23 października 2019 roku

Patent europejski to tytuł ochronny przyznawany na wynalazki przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o patencie europejskim. Uprawnia do wyłącznego korzystania z...