POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych

Moda na patenty. Kierunki i trendy

12 maja 2021 roku

„Innowacje to patenty” – takie jest powszechnie powtarzane skojarzenie. W języku potocznym pod pojęciem patentu często ujmuje się jednak niesłusznie wszystkie przedmioty...

Patent europejski

23 października 2019 roku

Patent europejski to tytuł ochronny przyznawany na wynalazki przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o patencie europejskim. Uprawnia do wyłącznego korzystania z...