UIBS Teamwork UIBS Teamwork

Fabryka bez ludzi – czy to możliwe?

14 marca 2017 roku

Fabryka XXI w. jest zarządzana przez inteligentny system informatyczny, który samodzielnie steruje wszystkimi procesami produkcyjnymi na halach, bez udziału planistów i osób...