artificial intelligence artificial intelligence

IoT+ AI + B-B-C w rozwoju Polski

30 lipca 2018 roku

21 marca 2018 r. w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych zaprezentowano raport Instytutu Sobieskiego na temat „Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce.