automatyka automatyka

Luma zwiększa potencjał produkcyjny

13 stycznia 2021 roku

Grupa Kapitałowa Luma Automation SA inwestuje w firmy z sektora zaawansowanych technologii produkcji i obróbki metali. Pod koniec listopada zamknęła transakcję nabycia...