bezpieczeństwo bezpieczeństwo

Jak prawidłowo wdrożyć procedurę LOTO

16 lutego 2023 roku

Jednym z ważniejszych systemów bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi energiami jest system LOTO. Jego prawidłowe wdrożenie uniemożliwia przypadkowe włączenie maszyny przez...