bosch bosch

System sterowania posypywarką ISC

12 maja 2014 roku

Kolejnym rozwiązaniem firmy Bosch Rexroth, przeznaczonym dla maszyn komunalnych jest system o handlowej nazwie ISC, umożliwiający producentom posypywarek precyzyjne dozowanie

Dydaktyka Bosch Rexroth

12 listopada 2013 roku

Firma Bosch Rextroth prowadzi szereg szkoleń stacjonarnych i internetowych na temat hydrauliki oraz innych tematów przemysłowych. Oferuje także stosowne podręczniki dydaktyczne

Mechatroniczny System Modułowy MMS Rexroth

4 czerwca 2013 roku

Mając na uwadze potrzeby dydaktyczne szkół i uczelni technicznych w zakresie sterowania i napędów firma Bosch Rexroth przygotowała pakiet propozycji modułowych zestawów dydaktycznych...