dokumenty dokumenty

Inteligentne dokumenty

4 listopada 2013 roku

Dokumenty identyfikacyjne, takie jak paszporty, prawa jazdy i dowody osobite, stają się coraz bardziej inteligentne. W przypadku paszportów, już wiele lat temu zaczęto...