energetyka energetyka

Audyt energetyczny. Oferta firmy Skamer-ACM

5 sierpnia 2021 roku

W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która weszła życie 1 października 2016 r., na duże przedsiębiorstwa nałożony został...