normy normy

Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego

28 marca 2018 roku

Liczba zgłoszeń patentowych, jak również zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przyznanych praw wyłącznych na te przedmioty ochrony w Polsce rośnie. Sprzyjają temu...

Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego

12 stycznia 2018 roku

Liczba zgłoszeń patentowych, jak również zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przyznanych praw wyłącznych na te przedmioty ochrony w Polsce rośnie. Sprzyjają temu...

Standard ISA100 zatwierdzony przez IEC

2 grudnia 2013 roku

Standard ISA-100.11a-2011 „Bezprzewodowe systemy automatyki przemysłowej: Kontrola procesów i podobne aplikacje” został zatwierdzony przez wszystkie 21 narodowych komitetów...

Normy bezpieczeństwa dla systemów sterowania

4 stycznia 2010 roku

Średnie pokolenie automatyków jest świadkiem ewolucyjnych zmian, jakie dokonały się w automatyce związanej z bezpieczeństwem. Przed laty w automatyce, a także w układach bezpieczeństwa...