normy normy

Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego

28 marca 2018 roku

Liczba zgłoszeń patentowych, jak również zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przyznanych praw wyłącznych na te przedmioty ochrony w Polsce rośnie. Sprzyjają temu...

Prawa twórcy wynalazku

12 marca 2019 roku

Ustawa Prawo własności przemysłowej, w art. 8 pkt. 1, przewiduje pewne uprawnienia twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego –...

Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego

12 stycznia 2018 roku

Liczba zgłoszeń patentowych, jak również zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przyznanych praw wyłącznych na te przedmioty ochrony w Polsce rośnie. Sprzyjają temu...

Standard ISA100 zatwierdzony przez IEC

2 grudnia 2013 roku

Standard ISA-100.11a-2011 „Bezprzewodowe systemy automatyki przemysłowej: Kontrola procesów i podobne aplikacje” został zatwierdzony przez wszystkie 21 narodowych komitetów...