oprogramowanie oprogramowanie

Wizja dla automatyków. Oprogramowanie MERLIC

4 kwietnia 2017 roku

W dzisiejszych czasach wizyjna kontrola jakości oraz identyfikacja wyrobów na linii produkcyjnej stały się integralną częścią procesów przemysłowych. Systemy wizyjne nie są już...

“Paper on the Glass” od COPA-DATA

7 grudnia 2016 roku

Niniejszy artykuł prezentuje, w jaki sposób technologia i komputeryzacja umożliwiła postęp w zakresie tworzenia i zarządzania elektroniczną dokumentacją oraz sprawiła, że jest...

O patentowaniu programów komputerowych

9 grudnia 2016 roku

Wiele polskich startupów chce patentować software. Polskie prawodawstwo nie przewiduje jednak możliwości uzyskania patentu na program komputerowy. W Polsce, tak jak w innych...