pomiar przepływu pomiar przepływu

Pomiar wielkości nieelektrycznych

9 września 2019 roku

Do prawidłowego działania zautomatyzowanych systemów w przemyśle konieczne jest kontrolowanie różnego rodzaju wielkości fizycznych. Pomiary tych wielkości mają na celu...

Pomiar przepływu

18 sierpnia 2017 roku

Przepływomierze są przyrządami do pomiaru strumienia cieczy i gazów. Zintegrowane z licznikiem bazują na wartości chwilowej. W efekcie pomiar całkowitej objętości medium...

Efektywność energetyczna

24 marca 2010 roku

Masowy przepływomierz termodyspersyjny w porównaniu z innymi typami przepływomierzy ma szereg zalet, przy pomiarze poboru/zużycia gazu ziemnego (lub innego gazu) przez...