pomiary pomiary

Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle

23 listopada 2021 roku

Aparatura kontrolno-pomiarowa stanowi zespół narzędzi, za pomocą których możliwe jest dokonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów jakości oraz efektywności systemów produkcji. W...

Skaner liniowy temperatury Hot Spot IR Ex

System kontroli termowizyjnej temperatury paliwa Hot Spot IR EX w oparciu skaner liniowy temperatury przeznaczony jest do monitoringu i detekcji ognisk zapalnych węgla / biomasy / odpadów /paliwa alternatywnego na taśmach nawęglania w elektrowniach i elektrociepłowniach lub w miejscach ich przetwarzania lub składowania (np. składowisko - sortownia odpadów, płuczka węgla itp.)

Liniowy skaner temperatur LANDSCAN LSP-HD 10/11

Skanery liniowe temperatury LANDSCAN do zastosowań w przemyśle hutniczym, do gorących procesów. Wykorzystywane są do dokładnych pomiarów rozkładów temperatur powierzchni obiektów znajdujących się w ruchu

Czujnik pH INCHTRODE N75P

Czujnik przeznaczony do pomiaru pH w aplikacjach, gdzie wymagany jest bezpośredni montaż bez dodatkowej armatury. Elektroda umieszczona jest w specjalnej obudowie wykonanej z Rytonu (PPS), która chroni czujnik przed mechanicznym uszkodzeniem. Diafragma typu otwartego oraz elektrolit żelowy zapewniają szybki czas odpowiedzi oraz bezobsługową pracę elektrody.