prawo prawo

Cyfrowy bliźniak. Aspekty prawne

2 października 2019 roku

Zgodnie z raportem instytutu Gartnera z 2018 r., cyfrowe bliźniaki (digital twins) znajdują się w pierwszej dziesiątce najważniejszych trendów technologicznych, a w 2021 r.

Cyfrowy łańcuch dostaw okiem prawnika

9 października 2019 roku

Cyfrowe łańcuchy dostaw (digital supply chains) są kluczowym elementem Przemysłu 4.0. Od tradycyjnych różnią się tym, iż umożliwiają zbieranie, integrowanie, interpretowanie i...

Patent europejski

23 października 2019 roku

Patent europejski to tytuł ochronny przyznawany na wynalazki przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o patencie europejskim. Uprawnia do wyłącznego korzystania z...

Prawny wymiar metody Agile

10 grudnia 2019 roku

Agile jest popularnym od kilku lat sposobem prowadzenia projektów, wywodzącym się z branży informatycznej. Po raz pierwszy został zdefiniowany w Manifeście Zwinnego Wytwarzania...

Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego

12 stycznia 2018 roku

Liczba zgłoszeń patentowych, jak również zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przyznanych praw wyłącznych na te przedmioty ochrony w Polsce rośnie. Sprzyjają temu...

Czy roboty mogą mieć osobowość prawną?

2 listopada 2017 roku

Roboty, systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja są częścią rodzącego się Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej. Ich funkcjonowanie stwarza szereg nowych...