produkcja produkcja

Ngplast

Producent opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu.

Zarządzanie produkcją i energią

30 kwietnia 2021 roku

Zarządzanie produkcją i energią w dobie Przemysłu 4.0 sprowadza się do implementacji szeregu narzędzi z zakresu automatyki i informatyki, łącznie z technologiami mobilnymi.

Luma zwiększa potencjał produkcyjny

13 stycznia 2021 roku

Grupa Kapitałowa Luma Automation SA inwestuje w firmy z sektora zaawansowanych technologii produkcji i obróbki metali. Pod koniec listopada zamknęła transakcję nabycia...