rozruszniki rozruszniki

Produkty do sieci niskiego napięcia

16 marca 2021 roku

Niskie napięcie oznaczane jako nn to napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do 1000 V przy częstotliwości nieprzekraczającej 60 Hz. W przypadku napięcia stałego...