wizualizacja wizualizacja

Rapid Crafting

Rapid Crafting – lider w druku 3D i projektowaniu TECHNOLOGIA, DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM

SimTec

Integrator Systemów Automatyki

Wizualizacja i nadzorowanie procesów

20 stycznia 2015 roku

Pierwowzorem systemów SCADA były stosowane jeszcze w latach 60. tradycyjne prezentacje przebiegu procesu przemysłowego. Wykorzystywano osprzęt elektryczny, np. lampki ...