Rys. 6. Aspekty istotne przy wyznaczaniu poziomu PL dla funkcji bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i kontrola w automatyce

W ostatnich 30 latach nastąpił duży postęp w dziedzinie automatyki i budowy systemów sterowania, szczególnie w zakresie systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn. Do...

Więcej