Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego

Wystawy a zgłoszenia do Urzędu Patentowego

Liczba zgłoszeń patentowych, jak również zgłoszeń wzorów użytkowych i przemysłowych, a także przyznanych praw wyłącznych na te przedmioty ochrony w Polsce rośnie. Sprzyjają temu...

More