bezpieczeństwo bezpieczeństwo

Jak prawidłowo wdrożyć procedurę LOTO

Thursday February 16 2023

Jednym z ważniejszych systemów bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi energiami jest system LOTO. Jego prawidłowe wdrożenie uniemożliwia przypadkowe włączenie maszyny przez...