bezpieczeństwo bezpieczeństwo

Produkty do sieci niskiego napięcia

Tuesday March 16 2021

Niskie napięcie oznaczane jako nn to napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do 1000 V przy częstotliwości nieprzekraczającej 60 Hz. W przypadku napięcia stałego...