Adaptive Vision

Adaptive Vision

Adaptive Vision
ul. Bojkowska 37A
44-100 Gliwice
Polska
http://www.adaptive-vision.com

Oprogramowanie dla przemysłowych systemów wizyjnych

Adaptive Vision Studio 4.2

Adaptive Vision Studio to środowisko pracy inżynierów wizyjnych. Programy tworzy się w nim na bazie diagramów przepływu i przy użyciu dołączonej biblioteki gotowych filtrów. Cechą wyróżniającą nasze oprogramowanie jest orientacja na użytkownika profesjonalnego. Adaptive Vision Studio pozwala nie tylko w łatwy sposób konstruować typowe aplikacje, ale przede wszystkim zapewnia szerokie możliwości w zakresie rozwiązywania trudnych problemów wizyjnych i tworzenia projektów o dużej złożoności.

Adaptive Vision Library C++, .NET

Narzędzia analizy obrazu dostępne w Adaptive Vision Studio bazują na wysoce zoptymalizowanych funkcjach z Adaptive Vision Library. Ta nowoczesna i starannie zaprojektowana biblioteka może być również użyta bezpośrednio, gdy wymagana jest ścisła integracji z większymi projektami w C++ lub .NET. Możliwości zawarte w ponad 1000 funkcjach obejmują niskopoziomowe przetwarzanie obrazów i geometrię, jak również gotowe narzędzia do zadań takich jak dopasowanie wzorca, pomiary czy odczytywanie kodów.