Redakcja miesięcznika branżowego AUTOMATYKA

Stopka redakcyjna miesięcznika branżowego AUTOMATYKA

Redaktor naczelny

Małgorzata Kaliczyńska
tel. (+48) 22 874 01 46 
e-mail: mkaliczyńska@piap.pl

Redakcja tematyczna

Sylwia Batorska
tel. (+48) 22 874 00 60 
e-mail: sbatorska@piap.pl

Współpraca redakcyjna

Andrzej Barciński, Marcin Bieńkowski, Jolanta Górska-Szkaradek, Krzysztof Jaroszewski, Agnieszka Staniszewska, Marcin Zawisza, Damian Żabicki

Sekretarz redakcji

Urszula Chojnacka
tel. (+48) 22 874 01 85
e-mail: uchojnacka@piap.pl

Publikacje promocyjne i reklamy

Jolanta Górska-Szkaradek
tel. (+48) 22 874 01 91
e-mail: jgorska@piap.pl

Prenumerata i kolportaż

Elżbieta Walczak 
tel. (+48) 22 874 03 51
e-mail: ewalczak@piap.pl

Skład i redakcja techniczna

Ewa Markowska

Korekta

Elżbieta Walczak, Ewa Markowska, Urszula Chojnacka

Druk

Zakłady Graficzne „Taurus” Roszkowscy Sp. z o.o.

Wydawca

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
tel. (+48) 22 874 00 66
e-mail: automatyka@piap.pl