Redakcja miesięcznika branżowego AUTOMATYKA

Stopka redakcyjna miesięcznika branżowego AUTOMATYKA

Redaktor naczelna

Małgorzata Kaliczyńska
tel. (+48) 22 874 01 46 
e-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca redaktor naczelnej

Urszula Chojnacka

tel. (+48) 22 874 01 85
e-mail: urszula.chojnacka@piap.lukasiewicz.gov.pl

Redakcja merytoryczna

Małgorzata Kaliczyńska

Redakcja tematyczna

Sylwia Batorska
tel. (+48) 22 874 00 60 
e-mail: sylwia.batorska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Współpraca redakcyjna

Marcin Bieńkowski, Jolanta Górska-Szkaradek, Agnieszka Staniszewska, Damian Żabicki

Marketing i reklama

Jolanta Górska-Szkaradek - menedżer
tel. (+48) 22 874 01 91
e-mail: jolanta.gorska-szkaradek@piap.lukasiewicz.gov.pl

Kolportaż

Małgorzata Kaliczyńska
tel. (+48) 22 874 01 46 
e-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Prenumerata

Ewa Markowska 
tel. (+48) 22 874 03 71
e-mail: ewa.markowska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Skład i redakcja techniczna

Ewa Markowska

Korekta

Ewa Markowska

Druk

Drukarnia „PAPER & TINTA” Barbara Tokłowska Sp. K.

Redakcja

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
tel. 22 874 01 46 e-mail: automatyka@piap.lukasiewicz.gov.pl
www.AutomatykaOnline.pl

Wydawca

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa