Rys. 1. Liczba zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa w systemach automatyki przemysłowej w 2017 roku, źródło: Kaspersky Lab

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Rok 2017 okazał się, jak do tej pory, najgorszym rokiem pod względem liczby cybernetycznych ataków na systemy przemysłowe. Jak podaje raport przygotowany przez zespół...

Więcej

Automatyka budynkowa

Bezpieczeństwo

Druk 3D

Energetyka

Hydraulika

Komputery i HMI

Oprogramowanie

Pneumatyka

Pomiary

Pomiary bezkontaktowe

Nowoczesne systemy automatyki i sterowania, a także szereg czynności związanych z diagnostyką nie obejdą się bez zaawansowanych systemów pozwalających na wykonywanie pomiarów...

Więcej
Więcej

Prawo i normy

Systemy wizyjne

Technika napędowa

Usługi

Inne