Redakcja portalu

Redakcja portalu

Katarzyna Jakubek
tel.: 504 12 66 18 
e-mail: kjakubek@automatykaonline.pl

Redaktor merytoryczna

Małgorzata Kaliczyńska
tel.: 22 874 01 46
e-mail: mkaliczynska@piap.pl

Wydawca

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ − Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202­, 02-486 Warszawa
Numer KRS: 0000024396 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-88-15, REGON: 000035257
www: www.piap.pl
e-mail: piap@piap.pl