Redakcja portalu

Redaktor prowadząca

Katarzyna Jakubek
tel.: 504 12 66 18 
e-mail: kjakubek@automatykaonline.pl

Redaktor merytoryczna

Małgorzata Kaliczyńska
tel.: 22 874 01 46
e-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

Wydawca

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ − Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Numer KRS: 0000846727 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 522-318-53-70, REGON: 000035257
www: www.piap.pl
e-mail: piap@piap.lukasiewicz.gov.pl