Oliwia Czarnocka, POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych

Opłaty dla Urzędu Patentowego

Uzyskanie prawa wyłącznego (patentu wynalazków, prawa ochronnego dla wzorów użytkowych, prawa ochronnego dla znaków towarowych, prawa z rejestracji dla wzoru przemysłowego)...

Więcej

Wynalazek tajny

Wynalazek tajny jest szczególnym rodzajem rozwiązania, a jego ochrona stanowi wyjątek od zasady jawności, która jest stosowana w systemach patentowych. Rozwiązania dotyczące...

Więcej
Więcej