Człowiek i robot ramię w ramię

30 stycznia 2017 roku

Parlament Europejski w ubiegłym roku rozpoczął prace nad uregulowaniami prawnymi związanymi z rozwojem robotyki. W tym celu powołano Grupę Roboczą ds. robotyki i sztucznej...

O patentowaniu programów komputerowych

9 grudnia 2016 roku

Wiele polskich startupów chce patentować software. Polskie prawodawstwo nie przewiduje jednak możliwości uzyskania patentu na program komputerowy. W Polsce, tak jak w innych...

Co nowego w normie PN-EN ISO 13849-1?

9 listopada 2016 roku

Trudno obecnie wyobrazić sobie maszynę pozbawioną systemu sterowania. Sterowanie ma oczywiście znaczący wpływ na bezpieczeństwo maszyny, a ściślej na spełnienie przez urządzenie...

Audyt a zarządzanie energią

18 sierpnia 2016 roku

23 lutego 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Nowa ustawa zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do...

Nowa dyrektywa niskonapięciowa

20 maja 2016 roku

Od 20 kwietnia 2016 r. będzie obowiązywać nowa wersja dyrektywy niskonapięciowej (LVD), która zawiera szereg elementów porządkujących, dostosowujących kwestie bezpieczeństwa...