Prawny wymiar metody Agile

10 grudnia 2019 roku

Agile jest popularnym od kilku lat sposobem prowadzenia projektów, wywodzącym się z branży informatycznej. Po raz pierwszy został zdefiniowany w Manifeście Zwinnego Wytwarzania...

Patent europejski

23 października 2019 roku

Patent europejski to tytuł ochronny przyznawany na wynalazki przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o patencie europejskim. Uprawnia do wyłącznego korzystania z...

Cyfrowy łańcuch dostaw okiem prawnika

9 października 2019 roku

Cyfrowe łańcuchy dostaw (digital supply chains) są kluczowym elementem Przemysłu 4.0. Od tradycyjnych różnią się tym, iż umożliwiają zbieranie, integrowanie, interpretowanie i...

Cyfrowy bliźniak. Aspekty prawne

2 października 2019 roku

Zgodnie z raportem instytutu Gartnera z 2018 r., cyfrowe bliźniaki (digital twins) znajdują się w pierwszej dziesiątce najważniejszych trendów technologicznych, a w 2021 r.

Prawa twórcy wynalazku

12 marca 2019 roku

Ustawa Prawo własności przemysłowej, w art. 8 pkt. 1, przewiduje pewne uprawnienia twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego –...