Druk 3D w budownictwie. Fot. MX3D, 3dnatives https://www.3dnatives.com/

Druk 3D w budownictwie

Wytwarzanie addytywne to jedno z narzędzi konstruowania przestrzennych obiektów na podstawie ich trójwymiarowego modelu komputerowego CAD. Pierwsze techniki przyrostowe powstały...

Więcej