Patent czy know-how?

7 lutego 2017 roku

Wielu przedstawicieli różnych podmiotów gospodarczych zadaje sobie pytanie o sens patentowania wynalazków, skoro tajemnice gospodarcze można chronić jako tajemnice...

Człowiek i robot ramię w ramię

30 stycznia 2017 roku

Parlament Europejski w ubiegłym roku rozpoczął prace nad uregulowaniami prawnymi związanymi z rozwojem robotyki. W tym celu powołano Grupę Roboczą ds. robotyki i sztucznej...

O patentowaniu programów komputerowych

9 grudnia 2016 roku

Wiele polskich startupów chce patentować software. Polskie prawodawstwo nie przewiduje jednak możliwości uzyskania patentu na program komputerowy. W Polsce, tak jak w innych...

Co nowego w normie PN-EN ISO 13849-1?

9 listopada 2016 roku

Trudno obecnie wyobrazić sobie maszynę pozbawioną systemu sterowania. Sterowanie ma oczywiście znaczący wpływ na bezpieczeństwo maszyny, a ściślej na spełnienie przez urządzenie...