Numer 10/2019

Napędy elektryczne – sprawne i wydajne

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Wyzwania to szanse rozwoju

O bezpieczeństwie funkcjonalnym i informatycznym, szansach i wyzwaniach, jakie rodzi rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i elektromobilności, obszarach o największym potencjale rozwoju w zakresie automatyzacji w sektorze energetyki, możliwościach, jakie daje wdrożenie systemu SYNDIS do nadzoru, sterowania i planowania procesów w przemyśle, a także rozwiązaniach ułatwiających modernizację linii niskiego i średniego napięcia rozmawiamy z Wiesławem Gilem, głównym konstruktorem w firmie Mikronika.

Temat numeru

28
Napędy sprawne i wydajne

Napędy to kluczowe komponenty, bez których nie byłaby możliwa realizacja zautomatyzowanych procesów technologicznych. Napędy umożliwiają wprawianie w ruch poszczególnych elementów wykonawczych w ściśle określony i kontrolowany sposób. Stanowią one jeden z filarów rynku automatyki. Nieustanny rozwój technologiczny w tej kategorii urządzeń daje możliwość realizowania procesów o coraz bardziej innowacyjnym charakterze.

34
Doskonała efektywność energetyczna. MOVI-C Power and Energy Solutions firmy SEW-Eurodrive

Rozwiązanie Power and Energy Solutions firmy SEW-Eurodrive uzyskało 1. miejsce w kategorii Efektywność Energetyczna w konkursie organizowanym co dwa lata w Niemczech w regionie Badenia-Wirtembergia. Region ten koncentruje się na rozwoju ochrony środowiska korporacyjnego i zrównoważonego biznesu. Nagroda jest przyznawana za wybitne i innowacyjne produkty oraz procesy w technologii środowiskowej. Power and Energy Solutions, inteligentny system zarządzania energią dla napędów stosowanych w przemyśle, umożliwia odzysk energii do szybkiego, krótkotrwałego magazynowania w kondensatorach.

36
Ewolucja, a nie rewolucja – nowy napęd EURA Drives E-600

We współczesnych układach napędowych najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem jest silnik asynchroniczny, zasilany za pomocą przemiennika częstotliwości. Takie rozwiązanie techniczne szeroko stosowane jest w systemach sterowania pompami, wentylacji, chłodnictwie i w systemach transportu wewnętrznego.

38
Plug & work z napędami elektrycznymi

Simplified Motion Series łączy prostotę pneumatyki z zaletami automatyzacji elektrycznej. Zin­tegrowane rozwiązania napędu Simplified Motion Series są idealnym narzędziem dla każdego, kto szuka rozwiązań elektrycznych do bardzo prostych zadań ruchu i pozycjonowania, zapewniających równie łatwe uruchamianie oraz parametryzację jak pneumatyka, bez skomplikowanego uruchamia­nia wymaganego w przypadku typowych systemów elektrycznych.

41
Kompaktowy i ekonomiczny nowy bezsmarowy napęd z paskiem zębatym firmy igus

Szybka automatyzacja w cia­snych przestrzeniach mon­tażowych zawsze stanowi wyzwanie. Lekki i wyjątkowo kompaktowy napęd z paskiem zębatym firmy igus, opracowany w oparciu o płaski system liniowy drylin N, zapewnia ekonomiczną automatyzację w najciaśniejszych miejscach.

Przegląd sprzętu i aparatury

42
Przewody sygnałowe i elektryczne wykorzystywane w automatyce

Niezależnie od sposobu działania, systemy automatyki przemysłowej wymagają doprowadzenia do nich zasilania oraz dwustronnej transmisji danych, do i z elementu roboczego, które to informacje wykorzystywane są do sterowania całym układem. Ponieważ większość współczesnych elementów automatyki to urządzenia elektryczne, dlatego tak istotny jest dobór odpowiedniego okablo­wania zasilająco-sterującego, spełniającego wymagania konkretnej aplikacji. Przyjrzyjmy się zatem, jakie typy przewodów do zastosowań w automatyce dostępne są na rynku.

50
Przewody i kable silikonowe. Nowa jakość w technologii izolowania przewodów elektrycznych

Przewody i kable elektroenergetyczne są stosowane w różnych warunkach eksplo­atacyjnych o właściwościach uwarunkowanych wieloma cechami środowiska pracy. Zestaw wymagań, jakie musi spełniać kabel, żeby zapewnić niezawodne funkcjonowanie urządzeń, z którymi współpracuje w określonym otoczeniu, są niekiedy sprzeczne – np. dobra giętkość i równocześnie odporność na niską temperaturę lub odporność na rozprzestrzenianie płomienia i niska stała dielektryczna.

53
Innowacyjne przepusty kablowe

Firma Icotek jest jednym z naj­prężniej działających producentów przepustów kablowych. W swojej ofercie ma przepusty dzielone, które umożliwiają przeprowadzenie kabli z założonymi konektorami, jak i rów­nież przepusty dla zwykłych jeszcze niezarobionych przewodów. Zarówno przepusty dzielone, jak i te dla zwykłych przewodów pozwalają uzyskać szczelność IP68, co jest potwierdzone certyfikatem.

Prawo i normy

54
Platformy dla Przemysłu 4.0 w skali Polski i Niemiec

2019 r. upływa na świecie pod znakiem dyskusji poświęconych Przemysłowi 4.0 i czekającej nas rewolucji przemysłowej. Po wynalezieniu maszyny parowej, elektryczności i wdrożeniu automatyzacji produkcji, czyli kolejnych trzech punktach zwrotnych w rozwoju przemysłu zwanych rewolucjami, przyszła kolej na czwartą, polegającą na oparciu produkcji na najnowszych rozwiązaniach technologicznych wprowadzanych w ramach wszechstronnej transformacji cyfrowej

Rynek

56
Perfekcyjne zasilanie. Emparro Premium Power

Murrelektronik oferuje wysokiej jakości rozwiązania do efektywnego i niezawodnego zasilania maszyn i fabryk. Perfekcyjnie dopasowany, uniwersalny sys­tem składa się z wysokowydaj­nych zasilaczy impulsowych, niezawodnych modułów buforowych i efektywnych filtrów. Produkty z rodziny Emparro współpracują nie tylko w szafie sterowniczej, ale także bezpośrednio na maszynie – umożliwiają to zasilacze impulsowe o stopniu ochrony IP67.

58
Elektroniczne wskaźniki położenia z radiową transmisją danych

Firma Elesa+Ganter wprowadziła do oferty unikalne w skali światowej rozwiązanie – wskaźniki położenia komunikujące się bezprzewodowo z układem sterowania maszyny.

60
Inteligentny chwytak do małych komponentów z aktywnym układem utrzymania siły chwytania

Coraz krótsze cykle produkcyjne wymuszają stały rozwój technologii i automatyki przemysłowej. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładziony jest na zastosowanie technologii informatycznych upraszczających programowanie i stero­wanie procesami. Integracja informatyki i automatyki otwiera znacznie większe możliwości komunikacji oraz sieciowej funkcjonalności systemów.

62
Rosnące wymagania wobec maszyn pakujących

Siła innowacyjna w branży opakowań skutkuje stawianiem coraz nowszych wymagań wobec maszyn i urządzeń. Obecne i przyszłe wymagania stawia­ne maszynom pakującym idą w parze z rosnącą cyfryzacją.

65
Wykorzystanie potencjału IIoT dzięki Anybus Edge

Anybus Edge – innowacyjne, kompleksowe rozwiązanie dla Przemysłowego Internetu Rzeczy firmy HMS Networks, oparte na nowym HMS Hub – to inteligencja i wszechstronna łączność w chmurze z urządzeniami przemysłowymi. Niezależnie od aplikacji rozwiązanie zamyka pętlę między halą pro­dukcyjną a chmurą, umożliwiając firmom realizację założeń IIoT łatwo i bezpiecznie.

66
Biblioteka

68
Współpraca

Ludzie

70
Robert Kolarczyk, Manager Regionu Polska Zachodnia Prowadniki Przewodów i Przewody Chainflex, igus Polska