Numer 1-2/2021

Cyberbezpieczeńtwo systemów przemysłowych

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Cyberbezpieczeństwo i grzech zaniechania

Jak skutecznie zabezpieczyć się organizacyjnie i technologicznie przed cybera takami? Jak oszacować ryzyko? Jak stworzyć bezpieczne Elektroniczne Miejsce Pracy? Na te i inne pytania odpowiada dr inż. Bożena Skibicka, pełnomocnik firm informatycznej mis², prezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą i wiceprzewodnicząca Konwentu Business Center Club.

Temat numeru

29
Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych

Cyfryzacja procesów przemysłowych związana z przyjęciem standardów Przemysłu 4.0, upowszechnianiem urządzeń Internetu Rzeczy oraz pandemia COVID-19 wymuszająca pracę zdalną sprawiły, że firm masowo zaczęły inwestować w tej sferze. Według danych firmy Kaspersky, zajmującej się cyberbezpieczeństwem, cztery na pięć organizacji (81 %) postrzega cyfryzację przemysłowych sieci operacyjnych i procesów przemysłowych jako ważne lub bardzo ważne zadanie na ten rok. Jednak obok korzyści, jakie niesie ze sobą połączona cyfrowo infrastruktura, występują również zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

38
Zabezpieczenie transmisji szeregowej przed przejęciem danych przez hakera

Pierwsze skojarzenie z zabezpieczeniem transmisji szeregowej, to zabezpieczenie przecwiprzepięciowe. Zdaniem wielu to właśnie w tym obszarze tkwi główne zagrożenie dla danych. Naszym zdaniem nie do końca tak jest i w tym artykule prezentujemy inne spojrzenie na ten problem.

41
Cyfryzacja coraz ważniejsza dla polskich przedsiębiorców

Według badania „Smart Industry Polska 2020”, wśród polskich przedsiębiorców sektora MŚP wzrosła świadomość korzyści, jakie daje cyfryzacja. W porównaniu do 2018 r. odnotowano wzrost wdrożeń koncepcji Industry 4.0 (w 2018 r. dotyczyły 4,5 % firm, a w 2020 r. – 7,2 %), nastąpił również dwukrotny wzrost planów dotyczących jej wdrożenia – z 11 % w 2018 r. do 25,5 % w 2020 r. Ponadto, 30 % przedstawicieli C-level uważa, że wdrażanie rozwiązań cyfrowych wpłynie na sukces ich firmy w przyszłości.

Przegląd sprzętu i aparatury

44
Przemysłowe urządzenia alarmowe i zabezpieczające

Urządzenia alarmujące i zabezpieczające stanowią niezwykle ważne elementy zautomatyzowanych aplikacji przemysłowych. Są składowymi systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania. Alarmowanie i raportowanie o występujących sytuacjach niebezpiecznych jest kluczowe dla szybkiej reakcji na ich pojawienie się oraz dla celów diagnostycznych. Dzięki alarmowaniu dużo łatwiej jest wskazać przyczynę przestoju czy awarii, a co się z tym wiąże ryzyko ich powtórzenia w przyszłości jest dużo niższe.

Rynek

53
Pomiar stężenia tlenu i wilgotności w procesach drukowania 3D

Wytwarzanie przyrostowe to nazwa opisująca technologię budowania obiektów 3D przez dodawanie kolejnych warstw materiału, np. tworzywa sztucznego, metalu czy materiałów ceramicznych. Proces ten jest bardziej znany pod nazwą drukowania 3D, które polega na tworzeniu obiektu 3D z modelu CAD przez nakładanie na siebie kolejnych warstw materiału. Dzięki tej technologii można uzyskać skomplikowane kształty, trudne do osiągnięcia tradycyjnymi metodami produkcji.

54
Audyt energetyczny. Oferta firmy Skamer-ACM

W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która weszła życie 1 października 2016 r., na duże przedsiębiorstwa nałożony został obowiązek sporządzenia audytu energetycznego.

56
Zrób to sam! Kompletny zestaw prowadnikowy

Firma igus wprowadziła do oferty zestaw prowadnikowy „zrób to sam”, składający się z e-prowadnika, separatorów wewnętrznych, rynny prowadzącej oraz uchwytów montażowych dla długich przesuwów.

57
Elastyczny przegub igubal

Podwójny przegub igubal wprowadzony przez firmę igus jest wyjątkowo trwały, giętki i odporny na uszkodzenia. Dzięki elastycznemu materiałowi oprawy można zamontować trzpień z gwintem w mocno zabudowanej oprawie. Zapobiega to przedostawaniu się brudu do łożyska.

58
SOLIDWORKS 2021 – wsparcie dla innowacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stają dziś przed licznymi wyzwaniami, takimi jak rosnąca presja konkurencji, indywidualizacja potrzeb klientów czy coraz bardziej złożone wymagania dotyczące produktów. Wyzwania z kolei powodują rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe modele biznesowe, oferty typu software as a service oraz połączenie wszystkich danych i udostępnienie ich w sieci.

Prawo i normy

60
Cyberbezpieczeństwo a przetwarzanie danych

Okoliczności związane z globalną pandemią spowodowały, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek działalność przedsiębiorstw uzależniona jest od środków komunikacji elektronicznej i systemów informatycznych. W związku z tym naturalną rzeczą jest dążenie do zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa wartościowych informacji.

63
Robotyzacja i automatyzacja w świetle przepisów prawa pracy

Chatboty rekrutujące pracowników, sztuczna inteligencja oceniająca ich kwalifikacje – to wszystko może być realne, ale wymaga bardzo ostrożnego podejścia. W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z takim prowadzeniem procesu rekrutacji pracodawca musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, np. wypłatą odszkodowania za nierówne traktowanie w przypadku wystąpienia kandydata z powództwem do sądu. Skutki rewolucji technologicznej na rynku pracy poza rekrutacją obejmują także wiele innych obszarów.

Wydarzenia

67
Repozytorium Robotyki. Pół wieku rozwoju robotyki w jednym kompendium wiedzy

Robotyka i dziedziny pokrewne rozwijają się obecnie dynamiczniej niż kiedykolwiek dotąd. Niecenioną pomocą na drodze do kreowania przyszłości tego obszaru jest wiedza zdobyta wcześniej. Z myślą o wsparciu w tym zakresie zarówno świata nauki, jak i przemysłu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP opracowuje Repozytorium Robotyki.

68
Biblioteka

69
Współpraca

Ludzie

70
Marcin Lesiak, dyrektor techniczny SCHUNK Polska