Numer 4/2023

Automatyzacja w przemyśle opakowań

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Niestandardowe podejście inkubatorem innowacji i wdrożeń

O trendach i priorytetach biznesowych oraz technologicznych, wsparciu w pozyskiwaniu środków na realizację wysokowartościowych projektów przy ograniczonych budżetach wewnątrzzakładowych i stymulowaniu kooperacji przemysłowo-naukowej w oparciu o wzajemny transfer wiedzy i korzyści mówi Grzegorz Putynkowski, prezes Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Temat numeru

28
Automatyzacja w przemyśle opakowań

Opakowania mogą być wykonane z licznych materiałów, o różnorodnych właściwościach, przybierać różne kształty, służyć do zabezpieczania towaru jednostkowego oraz przygotowywania ładunków zbiorczych.

36
Zrobotyzowany system Pick & Skewer. Gotowy – stabilny – szaszłyk!

Automatyzacja produkcji żywności stanowi ogromne wyzwanie, nie tylko ze względu na surowe normy higieniczne i trudności związane z obchodzeniem się z produktami. Firma PINTRO bv z Belgii opracowała nowatorskie rozwiązanie: ich w pełni zautomatyzowany system Pick & Skewer do przygotowywania kebabów jest pierwszym na świecie. Roboty Stäubli z opcją mycia są odpowiedzialne za obsługę i precyzyjne nadziewanie składników. 

40
Roboty igus w przemyśle pakującym

Podnoszenie, opuszczanie, wyciąganie, skanowanie, segregacja – to powtarzalne zadania, które robotom nie sprawiają żadnych problemów. Bez względu na to, czy czynności te wykonują przegubowe ramiona robotów, roboty typu delta czy roboty kartezjańskie – igus oferuje wszystkie trzy rozwiązania kinematyczne, jako rozwiązania Low Cost Automation.

Przegląd sprzętu i aparatury

42
Elementy i urządzenia identyfikacji przemysłowej

Skutecznie działający system automatycznej identyfikacji przemysłowej ma kluczowe znaczenie, zarówno podczas produkcji, w trakcie procesów logistycznych, jak i bezpośrednio przy końcowej sprzedaży towarów. W życiu codziennym, z systemami tego typu najczęściej spotykamy się w sklepach. Są to powszechnie wykorzystywane kody kreskowe lub matrycowe, a także wykorzystywane w handlu do zabezpieczenia towarów systemy identyfikacji radiowej. Oczywiście, systemy te stosowane są też „na produkcji”.

52
Bezbłędny transport z RFID

Fabryka produkująca samochody w Chinach stosuje wózki widłowe wyposażone w RFID. Oprogramowanie firmy Turck Vilant Systems zapewnia niezawodny i szybki transport części oraz wyrobów.

Rynek

56
Przekładnie stożkowe i ślimakowe do kątowego przeniesienia napędu

Firma Elesa+Ganter wprowadziła do oferty kompaktowe przekładnie stożkowe GN 3971 i przekładnie ślimakowe GN 3975, które służą do kątowego przeniesienia napędu, zwłaszcza w mechanizmach ręcznych lub wolnobieżnych.

58
Usługi z zakresu B+R. Oferta katedry UMK w Toruniu

Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych, działająca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, realizuje szeroki zakres usług badawczo-rozwojowych, a wyniki badań pracowników są publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

62
Rynek przekładni planetarnych umacnia się dzięki robotom mobilnym

Według prognoz analityków rynek precyzyjnych przekładni planetarnych znacznie się rozwinie w kolejnych latach, napędzany wysokim popytem w segmencie robotów mobilnych.

Prawo i normy

64
Prawne aspekty ochrony renomy przedsiębiorców

Nowe technologie i powszechna cyfryzacja dostarczają przedsiębiorcom wiele nowych metod promocji, które umożliwiają rozpowszechnianie informacji na temat prowadzonej działalności szerokiej grupie odbiorców przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Dostępność tych narzędzi sprawia jednak, że dużo łatwiej jest pomówić firmę np. przez wystawienie fałszywych opinii, celowe zaniżanie oceny czy wypisywanie komentarzy przez „zawiedzionych klientów” w ramach działań o charakterze nieuczciwej konkurencji. Tego typu praktyki stanowią naruszenie prawa i można się przed nimi skutecznie obronić, wykorzystując przysługującą przedsiębiorcom ochronę dóbr osobistych.

Wydarzenia

66
Nowe technologie i nowe wyzwania. Podsumowanie targów Automaticon 2023

Producenci, kompletatorzy, integratorzy i finalni odbiorcy rozwiązań z zakresu automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki spotkali się ponownie w warszawskim Centrum EXPO XXI. 27. edycja Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów Automaticon, która odbyła się w dniach 7–9 marca 2023 r., zgromadziła 79 wystawców reprezentujących łącznie 116 firm. Na tegorocznym wydarzeniu zarejestrowało się ponad 3200 gości.

70
Programy EIT Manufacturing.Krok w kierunku inwestycji

Inwestycje w innowacje to jeden z kluczowych elementów polityki Komisji Europejskiej, który warunkuje rozwój gospodarczy Europy i konkurowanie w tym zakresie w skali globalnej. Organem wykonawczym jest w tej dziedzinie Europejski Instytut Innowacji i Technologii, w ramach którego działa osiem społeczności innowacji i wiedzy (Knowledge & Innovation Communities), w tym EIT Manufacturing.

72
Biblioteka

73
Współpraca

Ludzie

74
Wojciech Michaleskul, prezes zarządu AEA TECHNIQUE