Numer 1-2/2023

Termowizja i jej zastosowanie

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

Ludzie

82
Marek Niewiadomski, główny projektant, ASTOR

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Akcja – edukacja. Astorino wchodzi do techników i uczelni

O tym, co zadecydowało o pojawieniu się na rynku robota Astorino, jak wspiera on realnie edukację przyszłych inżynierów i jakie są dalsze plany w tym zakresie mówi Marek Niewiadomski, główny projektant w firmie ASTOR, twórca i konstruktor robota edukacyjnego Astorino.

28
Roboty przemysłowe decydują o konkurencyjności fabryk

Roboty przemysłowe — maszyny, które można automatycznie programować, kontrolować
i stosować w niemal każdym obszarze produkcji – podbijają globalny przemysł. Cyfryzacja, konieczność wdrażania wydajnych i energooszczędnych rozwiązań oraz chęć lepszego wykorzystania zasobów ludzkich tworzą sprzyjający klimat dla inwestycji, dzięki czemu w zakładach przemysłowych na całym globie pracuje już blisko 3,5 mln robotów. Grono entuzjastów robotyki rośnie również w Polsce, gdzie rodzimy sektor produkcji wykorzystuje obecnie ponad 20 000 mechanicznych pracowników.

Temat numeru

34
Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Prawodawstwo poszczególnych krajów, nie tylko Unii Europejskiej, coraz większy nacisk kładzie na bezpieczeństwo funkcjonowania maszyn i urządzeń. Wiąże się to z coraz większą automatyzacją środków produkcji oraz szerszym wprowadzaniem na hale produkcyjne systemów autonomicznych posiłkujących się algorytmami sztucznej inteligencji. Pozostawienie działania maszyn, linii i urządzeń „samym sobie”, wymusza opracowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla pracowników.

44
Bezpieczeństwo produkcji w przemyśle farmaceutycznym z wykorzystaniem technologii RFID

RFID to technologia, która – dzięki wykorzystaniu fal radio­wych – pozwala na zdalny zapis i odczyt informacji z pasywnego (niewymagającego osobne­go zasilania) nośnika danych, tzw. taga (znacznika, etykiety). Jeśli tagiem oznaczymy np. kom­ponenty do produkcji, surowce czy gotowe wyroby, to dzięki odpowiednio rozmieszczonym na produkcji czy w magazynach czytnikom możemy śledzić wy­rób na każdym etapie procesu jego produkcji, magazynowania i dystrybucji do klientów.

48
Jak prawidłowo wdrożyć procedurę LOTO?

Jednym z ważniejszych systemów bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi energiami jest system LOTO. Jego prawidłowe wdrożenie uniemożliwia przypadkowe włączenie maszyny przez ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym lub jej załączenie przez osobę do tego nieupoważnioną i nieprzeszkoloną. LOTO to skrót od terminu lockout/tagout.

Przegląd sprzętu i aparatury

50
Monitorowanie procesów produkcyjnych

Warunkiem koniecznym do osiągnięcia wysokiej wydajności produkcji jest monitorowanie przebiegu realizowanych procesów. Dzięki bieżącej kontroli możliwe jest odpowiednie reagowanie na występujące zdarzenia. Analiza zbieranych i archiwizowanych danych pozwala na wprowadzanie zmian niezbędnych do zwiększania wydajności.

56
Dobrze dobrane pomiary przynoszą kolosalne oszczędności

Głównym procesem instalacji do produkcji olefin jest piroliza, czyli przekształcenie wsadu węglowodorowego w tzw. pirogaz – mieszaninę gazów popirolitycznych, z którego w procesie dalszej obróbki wyodrębnia się różne wartościowe związki. Proces ten odbywa się w tzw. piecach pirolitycznych. W artykule dokonujemy przeglądu pomiarów niektórych parametrów procesowych w obrębie pieców pirolitycznych.

60
System Festo AX w oparciu o AI

System Festo Automation Experience (Festo AX) to łatwe w użyciu rozwiązanie, które dzięki sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowemu pozwala wyciągnąć najważniejsze wnio­ski z danych wytwarzanych przez urządzenia. Analizując dane za pomocą Festo AX, można zwięk­szyć produktywność, zmniejszyć koszty energii, uniknąć strat jakościowych, zoptymalizować procesy produkcyjne i opra­cować nowe modele bizne­sowe. Predictive Maintenance, Predictive Energy, Predictive Quality – wspólnie z Festo możesz wdrożyć rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb.

Prawo i normy

63
Nadchodzi jednolity patent europejski

Europejski Patent Jednolity i umowa o Jednolitym Sądzie Patentowym wchodzi w życie. Jak uzyskać efekt jednolity dla nowo udzielanych patentów europejskich i jaki jest los już udzielonych patentów europejskich?

Rynek

66
Automatyzujemy. Kiedy i jak to zrobić najlepiej?

Automatyzacja – ostatnio bardzo modne słowo, ale w biznesie nie o modę przecież chodzi. Zwłaszcza gdy inwestuje się naprawdę duże pieniądze trzeba być odpornym na krótkoterminowe trendy rynkowe. Skupmy się więc na długoterminowych. A te mówią, że czasy stabilności odeszły lub właśnie odchodzą w zapomnienie. Biznes coraz częściej będzie musiał działać w coraz bardziej zmiennym środowisku.

70
Kompletne systemy stacjonarnej detekcji gazów

Potencjalnie niebezpieczne gazy i pary mogą wystąpić wszędzie – właśnie dlatego systemy detekcji gazowej są niezbędną częścią sprzętu bezpieczeństwa w wielu zakładach pracy i fabrykach. Instalacja takich systemów to złożony proces obejmujący wiele różnych parametrów. Należy uważnie skoordynować dane chemiczne i fizyczne, możliwości techniczne, wymagania prawne i oczywiście –wszystkie procesy operacyjne. Tylko wtedy spodziewać się można optymalnego wyniku: niezawodnego ostrzegania i najwyższej możliwej dostępności, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

72
Najwyższy wynik w historii – ponad 0,5 mln nowych robotów

Nowy raport World Robotics, opublikowany pod koniec ub.r. wskazuje na rekordową liczbę 517 385 nowych robotów przemysłowych zainstalowanych w 2021 r. w fabrykach na całym świecie. Oznacza to wzrost o 31 % w stosunku do 2020 r. i wyższy o 22 % rekord instalacji robotów od odnotowanego przed pandemią w 2018 r. Obecne zapasy robotów operacyjnych na całym świecie idą na nowy rekord wynoszący około 3,5 mln sztuk. Nie bez znaczenia dla dynamiki wzrostu populacji robotów są programy pomocowe.

Wydarzenia

79
Targi automatica. Międzynarodowa platforma dla automatyzacji produkcji

Za kilka miesięcy czeka nas kolejna odsłona Międzynarodowych Targów Inteligentnej Automatyki i Mechatroniki – automatica, które odbędą się w terminie od 27 do 30 czerwca 2023 r. Co dwa lata kluczowi gracze i decydenci spotykają się w Monachium na najważniejszej platformie dla zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Pandemia zakłóciła ten rytm, ale od tego roku targi wracają do cyklu organizacji w lata nieparzystych, stąd krótszy – roczny – odstęp od poprzedniej edycji.

80
Biblioteka

81
Współpraca