2021

Automatyka 1-2/2021

1-2/2021

Cyberbezpieczeńtwo systemów przemysłowych

Automatyka 3/2021

3/2021

Przemysł 4.0 w praktyce

Automatyka 3/2021

4/2021

Technologie wytwarzania przyrostowego

Automatyka 5/2021

5/2021

Systemy HMI/SCADA – dobre praktyki

Automatyka 6/2021

6/2021

Zrobotyzowana bezpieczna produkcja