Numer 1-2/2022

Bezpieczna produkcja

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Kompetencje i doświadczenie budują stabilność. Trzy dekady działalności firmy CSI

O korzyściach z budowania strategii w oparciu o model Value Added Distributor, intensyfikacji działań w związku z wyodrębnianiem się nowych rynków wertykalnych, kierunkach rozwoju nowości technologicznych w ofercie firmy oraz planach na przyszłość mówi Krzysztof Świat, kierownik działu komputerów przemysłowych w firmie CSI.

Temat numeru

30
Bezpieczna produkcja

W przestrzeniach produkcyjnych zastosowanie znajdują różnego rodzaju środki bezpieczeństwa, które mają za zadanie minimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Jednym z filarów ochrony jest wczesna detekcja potencjalnie niebezpiecznego zachowania lub zjawiska, które może doprowadzić do wypadku lub poważnej awarii. Kolejnym, nie mniej ważnym, jest odpowiednie sygnalizowanie wystąpienia zjawiska potencjalnie niebezpiecznego. Trzecim filarem stanowiącym o zapewnieniu stosownej ochrony jest odpowiednio zaprojektowany system sterujący, który może sterować urządzeniami wykonawczymi w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.

38
Automatyzacja dostaw na produkcji i w magazynie. Roboty mobilne AMR z nowymi możliwościami

Wprowadzane do fabryk i magazynów autonomiczne roboty mobilne (Autonomous Mobile Robots, AMR) zmieniły reguły zarządzania logistyką i produkcją. Dzięki nim możliwa jest nie tylko automatyzacja transportu towarów w obrębie przedsiębiorstwa, ale również tworzenie elastycznych scenariuszy produkcyjnych. Kompleksowe systemy intralogistyczne pozwalają dziś bezpiecznie i efektywnie zarządzać flotą AMR w dynamicznym otoczeniu, a same roboty zyskują nowe akcesoria, dzięki czemu rośnie potencjał wdrożeniowy.

42
Jeden system sterowania w kilku opcjach

Firma Dräger oferuje rozwiązanie REGARD 3000 dla stacjonarnych systemów detekcji gazów, które zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i elastyczne możliwości instalacji.   

Przegląd sprzętu i aparatury

46
Sygnalizacja w przemyśle

Sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, graficzna to nieodzowny element stosowany w maszynach, na liniach produkcyjnych, w systemach automatyki, w zrobotyzowanych gniazdach, transporcie wewnątrzzakładowym, logistyce i wielu innych dziedzinach zabezpieczenia produkcji. Coraz częściej zastosowania elementów sygnalizacyjnych obejmują dziedziny niezwiązane bezpośrednio z produkcją, tj. aplikacje infrastrukturalne i budynkowe, magazynowe, zastosowania w szeroko rozumianym transporcie, w tym transporcie drogowym, kolejowym i morskim, a także w branży handlowej i logistycznej.

55
Bezpieczniki ultraszybkie

Firma SIBA oferuje szeroką gamę bezpieczników ultraszybkich. Poza ofertą standardową dostępne są także rozwiązania wykonane na zamówienie, dopasowane do potrzeb odbiorcy.

Prawo i normy

56
Wdrażanie automatyki na bazie AI – wyzwania praktyczne

W branży IT oraz wśród prawników zajmujących się sztuczną inteligencją krąży pewna anegdota. Wykonawca opowiadający o zaletach swojego rozwiązania skupia się na tym, jakie jest ono inteligentne i wielokrotnie odwołuje się do pojęcia „sztucznej inteligencji”. Po zakończeniu prezentacji zamawiający dopytuje, czy wykonawca śledzi rozwój ekosystemu prawnego, który ma regulować sztuczną inteligencję oraz jak dba o to, aby jego rozwiązania w zakresie AI były gotowe na nowe regulacje. Wtedy pada odpowiedź lekko przerażonego wykonawcy, że tak właściwie to jest jednak… zaawansowany algorytm, a nie żadne AI.

Rynek

58
Czujniki VEGA. Od prostych do kompleksowych rozwiązań

Firma VEGA uzupełniła ofertę czujników dla procesów higienicznych o nowe przetworniki ciśnienia i sygnalizatory poziomu granicznego.

60
Trzy miliony mechanicznych pracowników wspiera przemysł w kryzysie

Ostatnie dwa lata to czas próby dla producentów ze wszystkich branż. Obostrzenia pandemiczne, brak pracowników, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz bolesne niedobory surowców i podzespołów to tylko część wyzwań, z jakimi musieli zmierzyć się przedsiębiorcy na całym świecie, by utrzymać produkcję. Roboty są w tym trudnym czasie jeszcze bardziej niż dotąd cennym wsparciem dla przemysłu.

64
Biblioteka

65
Współpraca

Ludzie

66
Artur Thomas, menedżer projektów systemowych, Jungheinrich Polska